Mintatanterv 2015 - publikus béta

A BME Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa 2015 tavaszán döntött az építőmérnöki BSc képzés mintatantervének megváltoztatásáról. Az új mintatanterv bevezetésével párhuzamosan régi tanterv tárgyai kifutnak, ezért a képzés közepén tartóknak a befejezéshez egyaránt kell a régi és az új tanterv tárgyaiból is teljesíteniük. Ez az oldal azt a célt szolgálja, hogy hiteles információt adjon a hallgató előtt álló lehetőségekről, az új tárgyak felvehetőségéről (előtanulmányi és az indulás féléve szempontjából egyaránt) és a vegyes rendszerben alkalmazott mérföldkövekről.

A vegyes rendszerben végző hallgatóink számára biztosított lehetőségek

Az összes specializáció összes ekvivalenciatáblázata itt érhető el. Az oldalon belül kiválasztva a specializációt, az egyes tárgyak elvégzendőségi státusza meghatározható. Ezt a döntést a már elvégzett tárgyak függvényében egy webes alkalmazás is elvégzi/kiszámolja. Ennek a programnak a bemeneti adata a már elvégzett tárgyak Neptunos tárgykódja és a specializáció. A bevitelre két lehetőség van:

A régi mintatanterv tárgyait és az ahhoz felkínált választható tárgyakat tartalmazó listából pipálva lehet kiválasztani a vizsgálni kívánt tárgyakat a pipálós oldalon.

A más karok, vagy akár új tárgyak Neptunos tárgykódjait is fogadni képes oldalon pedig egy szövegmezőben lehet felsorolni a már elvégzett tárgyak kódjait.

A specializációt mindkét esetben egy legördülő menüből kell kiválasztani.

Friss kérdések és válaszok itt.Az alábbiakban a program részletes használati utasítása olvasható:

Új mintatanterv - HOGYAN plusz további kérdések?

Mottó:

Bevezetés

A Hallgatói Fórumon is elhangzottak érvek a bevezetés módjának indokaként. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy az új tanterv jobb, ugyanakkor a hallgatónak nagyobb választási lehetőséget is kínál. A régi mintatantervben a szakirány kiválasztásával a teljesítendő ágazatos és szakirányos tárgyak listája rögzült. (Így csak az összes ágazatos, ill. szakirányos tárgy teljesítésével lehetett a mérföldkő ágazatos, ill. szakirányos tárgyakból megszerzett kreditekre vonatkozó feltételét teljesíteni.) Az új tantervben a specializáció kiválasztása esetén az ágazatos tárgyak között vannak kötelező és választható ágazatos tárgyak és egyes specializációk esetén a specializációs tárgyak között is vannak kötelezően teljesítendők és választhatók. (A hallgató érdeklődési körének és az esetleges későbbi tárgyaknál előírt előtanulmányoknak a függvényében egy önmagára szabott tantervet készíthet. Ez a szabadság persze azzal az egyéni felelősséggel is jár, hogy a mérföldkő-ellenőrzések kreditminimumai nem teljesülnek a minimálprogram teljesítésével, azt a "csillagos"-ként választható tárgyakból kell beteljesíteni.)

Figyelem! A "csillagos" választható tárgyak az adott specializáción belül az ágazatos, illetve a specializációs tárgyak kreditjeibe számítanak bele. A szabadon választható (szabvál.) tárgyak a 228 és 240 kredit közötti 12 kreditet jelentik, mely keretet bármivel lehet teljesíteni (másik kar, másik ágazat, másik specializáció, ugyanazon ágazat vagy specializáció figyelembe nem vett tárgya, azaz röviden: bármi).

A régi és új közötti különbségtétel könnyebb hangsúlyozása érdekében ebben a leirásban a régi szakirányok elnevezését megtartjuk "szakirány"-nak (noha a TVSz szerint az is specializáció), az újakat pedig specializációnak hívjuk.

Eszközök

A döntéshez a következő segédleteket kínáljuk fel:

Az új mintatanterv egyetlen táblázatban
A Kari Tanács által elfogadott mintatanterv az összes új tárgy adataival (nem a legkényelmesebb, de minden benne van). link a pdf-hez
A specializációk mintatantervei
Minden specializációhoz tartozik egy ilyen, a specializáció és annak ágazatához tartozó kötelező és választható tárgyak listáját tartalmazza. link a pdf-hez
Ezekben a változatokban azt is megadjuk, hogy a specializáció előzményének tekinthető szakirány régi mintatanterv tárgyai mikor indulnak még a következő két évben, illetve azt, hogy az új mintatanterv tárgyai mikor indulnak először. (A vizsgakurzusok később is el tudnak indulni, azt külön nem listázzuk.)
Ekvivalenciatáblázatok
Minden tárgyról a specializáció és a már teljesített tárgyak függvényében eldönthető, hogy a tárgyat fel KELL venni (mert még nem tanulta az illető), NEM szabad felvenni (mert már mindent, vagy szinte mindent megtanult belőle a korábbi tárgyakból, így újabb ismeret megszerzése nélkül szerezne kreditet), vagy fel LEHET venni, de nem kötelező (mert valahol a KELL és a NEM között van). Ennek eldöntését segítik az ún. ekvivalenciatáblázatok.
Az összes táblázat elérhető itt, bár ez önmagában használhatatlan. Az oldalon belül kiválasztva valamely specializációt, az azon érvényes táblázatok kerülnek csak felsorolásra. Ezekben a specializációhoz kapcsolt táblázatokban a specializáció teljesítéséhez szóba jöhető minden új tárgy pontosan egyben fordul elő, melyben a már teljesített régi tárgyak függvényében eldönthető, hogy a három közül melyik csoportba (KELL, LEHET, vagy NEM) kerül a tárgy.
Neptun-tárgykódokból Számoló Tárgyelvégzendőségi-táblázat Készítő program
A program a felhasználó által Neptun-kódokkal megadott tárgyak alapján kiszámolja (az ekvivalenciatáblázatok adatait felhasználva), hogy egy kiválasztott specializáció elvégzéséhez melyik új mintatanterves tárgy tartozik a KELL, a LEHET illetve a NEM csoportba, továbbá melyik, a szakirányhoz kötődő régi tárgyak indulnak még a 2015/16 és 2016/17 tanévben. Az eredmény egy személyre (és specializációra) szabott mintatantervként jelenik meg.
A Neptunos tárgyódok megadhatók a régi tanterv tárgyainak listájából kiválasztva, vagy szöveges beviteli mezőben begépelve.

Mit csináljak?

Attól függ :)

Új (2015-ben, vagy utána beiratkozó) hallgató vagyok, csak az új mintatantervből vannak/lesznek tárgyaim

Akkor az új mintatanterv alapján idővel majd választani kell ágazatot, specializációt, és a mintatanterv szerint (lásd ezen a csak új tárgyakat tartalmazó link-en) kell elvégezni a képzést. (Maga a program ekkor is segíthet az előrehaladás nyomonkövetésében, de erről majd később. TODO)
(Ugyanide tartozik az, aki 2014-ben felvételizett, de az első két féléve passzív volt.)

Újrairatkozó hallgató vagyok (2015-ben, vagy később felvételiztem, de már az azt megelőző időszakból is vannak teljesített tárgyaim)

Az alábbi két rendszer valamelyike érvényes (a régi rendszerben teljesített tárgyak függvényében). Az új képzésben egy 025-ös Neptun-kérvénnyeel kell kérni a korábban teljesített tárgyak átvezetését, azaz minden már teljesített régi tárgy azonos névvel és kóddal kerül be az új képzésbe.

Mindjárt diplomázom

Ha a régi hátralevő tárgyak még indulnak és teljesíthetők, akkor megfontolandó azokat teljesíteni az új mintatanterv "használata" nélkül, majd egy régi (szakirányos) Diplomamunka tárgy felvételével, elvégzésével befejezni a képzést. Melyik tárgyak indulnak még, és meddig? Kiderül itt.

A fentiek egyike sem (nem tudtam/tudom a régi tárgyak teljesítésével befejezni a régi mintatantervet, megtetszett az új rendszer, vagy annak egy új specializációja, újrafelvételiztem és a már teljesített régi mintatanterves tárgyaimat átvezettettem stb.)

Ebben az esetben az elvégezni kívánt új specializáció mintatantervét, és a specializáció ekvivalenciatáblázatait szem előtt tartva kell összeállítani a személyreszabott tantervet.

A már elvégzett "régi" tárgyak ismeretében eldönthető, hogy melyik tárgyakat NEM kell és NEM szabad felvenni. Az ebben a félévben még felvett, és a következő pár félévben még felvehető (és teljesíthető) tárgyak teljesítése esetére is megnézendő, hogy melyik tárgy lesz KELL, melyik LEHET és melyik NEM kategóriájú. (Erre szolgálnak az ekvivalenciatáblázatok, lásd itt.)

A régi tárgyak teljesítése, e féléves, vagy későbbi teljesíthetősége alapján ki kell választani, mi legyen a végzési stratégia, azaz melyik még induló régi tárgyakat és melyik új tárgyakat melyik félévben kellene felvenni és teljesíteni. A még induló régi tárgyak teljesítése függvényében végig kell próbálni, hogy opcionálisan milyen teljesítési kombinációk vannak a képzés befejezésére és a legjobbat kiválasztani. Ennek célszerű lépései:

További lényeges kérdés a Diplomamunka tárgy felvehetősége. A korábbi szabály elveit követve itt az alábbi követelmények várhatók:

Ez az ekvivalenciatáblázat és az előző pont elég bonyolultnak hangzik

Igen, tudjuk.

Ezért készült hozzá az NSzTK-program. A program a már elvégzett, vagy később elvégzésre kerülő "régi" tárgyak függvényében egy kiválasztott specializációhoz eldönti, hogy melyik tárgy milyen csoportba tartozik, összeállít egy táblázatot a specializáció tárgyairól és az előzménynek tekinthető szakirány tárgyairól. A táblázatba bekerül, hogy melyik félévben indulnak (×) illetve nem indulnak (o) az egyes tárgyak, mik az előtanulmányai (új, illetve régi tárgyból teljesítve), a megadott tárgykódok teljesítettsége esetén melyik félévben lehet először felvenni, melyik régi tárgy teljesítése esetén nem szabad felvenni. A már teljesítettként megadott tárgyak neve/kódja mellett pipa szerepel Az új tárgyak táblázatában piros háttérrel (nyomtatásban áthúzva) jelennek meg a NEM kategória tárgyai, halványsárga háttérrel (nyomtatásban szaggatott vonallal aláhúzva) jelennek meg a LEHET kategória tárgyai és zöld háttérrel (nyomtatásban külön jelölés nélkül) jelennek meg a KELL kategória tárgyai.

Egy-egy ilyen futtatás után a [Pipa] vagy [Lista] gombokkal át/vissza lehet váltani a kijelölős vagy beírós oldalra, ahol további régi kódú tárgykódok teljesítettségének beirása és újrafuttatás után egy másik lehetséges tervezet állítható elő. Ezen lehetőségeket végigjátszva tudja mindenki a számára legjobb stratégiát kialakítani.

Kérdésem van, mit tegyek

Először nézd meg, hátha van rá válasz itt (ez jelenleg a leggyengébb pont, de a legnagyobb javulás itt várható).

Ha a kérdés kifejezetten egy futtatás eredményére vonatkozik, akkor a személyre szabott táblázat alján kövesd a [Ez szerintem rossz, jelentem] gombot és annak utasításait.

Ha általános észrevételed van, ami mást is érinthet, azt is jelezheted a hibajelentő form-on.